Projektet Källtext

Fornsvenska texter

  • Konkordans
  • Dessa texter, som omfattar mer än en miljon löpande ord, är lagrade och tillgängliga inom ramen för projektet Källtext. Notera att ingen av texterna för närvarande är tillräckligt korrekt för att kunna användas som källa för citat o.s.v. Trots detta kan de -- med stor varsamhet -- användas för flera statistiskt orienterade bearbetningar. Det tekniska formatet är för närvarande något varierande. Målet är dock att texterna med tiden skall kodas strikt efter de riktlinjer som utarbetas inom ramen för TEI (Text Encoding Initiative). De texter som finns tillgängliga är samtliga utgivna av Svenska Fornskriftssällskapet.

    En konkordans över texterna i förteckningen finns att tillgå via Språkbankens konkordanssystem. Välj Källtext (Old Swedish).

    Kontaktpersoner

    Kontakta Rudolf Rydstedt för mer information.

    Senaste ändring av lbtekn@svenska.gu.se.