Dalin (1850-53) falla 110
 1417←  1418  →1419
falla vb Sök på ordet i hela Dalin via KARP Sök på ordet i hela SAOLhist 1364800
SAOL 9 (1950) falla 410
 98←  99  →100
falla (v.) Sök på ordet i hela Dalin via KARP Sök på ordet i hela SAOLhist 2169500
SAOL 10 (1973) falla 510
 104←  105  →106
falla v. Sök på ordet i hela Dalin via KARP Sök på ordet i hela SAOLhist 2074300
SAOL 11 (1986) falla 610
 134←  135  →136
falla v. Sök på ordet i hela Dalin via KARP Sök på ordet i hela SAOLhist 1825000
SAOL 12 (1998) falla 710
 184←  185  →186
falla v. Sök på ordet i hela Dalin via KARP Sök på ordet i hela SAOLhist 15255100 18250
SAOL 13 (2006) falla 810
 197←  198  →199
falla v. Sök på ordet i hela Dalin via KARP Sök på ordet i hela SAOLhist 15255100 18250
SAOL 14 (2015) falla 910
 275←  276  →277
falla v. Sök på ordet i hela Dalin via KARP Sök på ordet i hela SAOLhist 27599300 18250
SO (2009) falla 1010
 0 
falla verb Sök på ordet i hela Dalin via KARP Sök på ordet i hela SAOLhist 58933400 146343
ID