Dalin (1850-53) ha 15
 1657←  1658  →1659
ha (1) vb Sök på ordet i hela Dalin via KARP Sök på ordet i hela SAOLhist 2146300
Dalin (1850-53) ha 25
 1657←  1658  →1659
ha (1) in Sök på ordet i hela Dalin via KARP Sök på ordet i hela SAOLhist 2146400
SAOL 7 (1900) ha 45
 103←  104  →105
ha interj. Sök på ordet i hela Dalin via KARP Sök på ordet i hela SAOLhist 2131400
SAOL 8 (1923) ha 55
 115←  116  →117
ha interj. Sök på ordet i hela Dalin via KARP Sök på ordet i hela SAOLhist 2256900
ID