Om SAOLhist
Välkommen till SAOLhist

Databasen innehåller material ur ett antal utgåvor av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket
samt ur Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin (1850–1853) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien.

Markera de böcker du vill söka i

Markera alla

För att titta i en enskild bok: klicka på boknamnet.
För avancerad sökning i en eller flera böcker: kryssa för de utgåvor du är intresserad av och tryck på Gå till söksidan.

Läs mer om SAOL
(nedladdning 9MB startas automatiskt):

Hemsidan vidareutvecklas kontinuerligt och materialet är endast delvis korrekturläst,
störande fel får gärna rapporteras och kommer att rättas löpande.

För synpunkter och felrapporter, klicka här.

Inläsningen av material till SAOLhist-projektet har finansierats av Svenska Akademien.
Projekt Runeberg har bidragit med visst innehåll och goda råd.
Vidareutveckling av funktionaliteten har finansierats av Dansk Sprognævn genom systerprojektet rohist.dk
Systemdesign: Monica Martens, Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.
Licens CC-BY gäller för sökgränssnitt och egenutvecklad programvara.
För upphovsrättsligt skyddat innehåll: © Svenska Akademien och Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket