Om SAOLhist
Välkommen till SAOLhist

Databasen innehåller ett antal utgåvor av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket samt Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin (1850–1853).

För avancerad sökning i en eller flera böcker, kryssa för de utgåvor du är intresserad av och tryck på Gå till söksidan.
För att titta i en enskild bok, klicka på boknamnet.

Välj vilka böcker du vill söka i:

Läs mer om SAOL
(nedladdning 9MB startas automatiskt):

Hemsidan vidareutvecklas kontinuerligt och materialet är endast delvis korrekturläst, störande fel får gärna rapporteras och kommer att rättas löpande.

För synpunkter och felrapporter, klicka här.

SAOLhist-projektet har finansierats av Svenska Akademien och Göteborgs universitet.
Systemdesign och innehåll: Lexikaliska institutet i samarbete med Språkbanken och Projekt Runeberg
Licens CC-BY gäller för sökgränssnitt och index