Instruktion Välkomstsidan Kontakt ?
Andra resurser: SAOB SAOL i Projekt Runeberg Svenska Akademien SWEGOT Språkbanken

Sökord: Visa avancerade sökmöjligheter

Begränsa sökning till ord mellan: och Max antal: Slump: RAND()

inget specialurval
adjektiv
pronomen
substantiv
verb
övriga
som finns i (minst enallaminst en men inte alla) av:SAOL 13
men inte i (någon av): SAOL 13
Visa endast rader med olikheter (gäller endast Tabell_med_ordklass):
OBS urvalet finns i, finns ej i används fn inte i funktionen Detaljer
Välj visning: