Resultat från sökning med filtrering: h%bl_mma.

Klicka på ordet i tabellen för att se sidan, klicka på boknamn i rubriken för att bläddra i boken, eller: Sök på svenska.se

Normaliserad ordformDalin (1850-53)SAOL 1 (1874)SAOL 6 (1889)SAOL 7 (1900)SAOL 8 (1923)SAOL 9 (1950)SAOL 10 (1973)SAOL 11 (1986)SAOL 12 (1998)SAOL 13 (2006)SAOL 14 (2015)
hagtornsblomma hagtorns|blommahagtorns|blommahagtorns|blomma
hanblomma hanblommaHanblommaHanblommahann||blommahann||blommahan||blommahan||blommahan||blomma​,​hann|blommahanblommahanblommahan|blomma
hasselblomma hassel||blommahassel||blomma
hetblemma hettblemmaHet||blemmaHet||blemmahet||blemmahet||blemmahet||blemmahet||blemma
hibiskusblomma hibiskus||blommahibiskus||blommahibiskus||blommahibiskusblommahibiskusblommahibiskus|blomma
hjortronblomma hjortron||blommahjortron||blommahjortron||blommahjortronblommahjortronblommahjortron|blomma
honblomma honblommaHonblommaHonblommahon||blommahon||blommahon||blommahon||blommahon||blommahonblommahonblommahon|blomma
honungsblomma honungsblommahonungs||blomma​,​hon[n]ings|blommahonungs||blommahonungs||blommahonungs||blomma
hortensiablomma hortensia||blomma​,​hortensie|blomma
humleblomma humle||blomma​,​hummel|blommahumle|blommahumle||blommahumle||blommahumle||blommahumleblomma
hylleblomma hylle|blommahyll[e]|blommahylleblommahylleblommahylle|blomma
häggblomma hägg||blommahägg||blomma
höstblomma höstblommaHöst||blommaHöst||blommahöst||blommahöst||blommahöst||blommahöst||blommahöst||blommahöstblommahöstblommahöst|blomma
Totalt förekomster:Dalin: 5SAOL 1: 4SAOL 6: 4SAOL 7: 11SAOL 8: 8SAOL 9: 11SAOL 10: 10SAOL 11: 8SAOL 12: 7SAOL 13: 6SAOL 14: 6