Home Page Image
  Senast updaterad 2010-12-19
 
 


Hemsida för kursen Datamaskinell lexikologi

Hemsidan beskriver kursinformation för kursen Datamaskinell lexikologi som ges under HT 2010 och VT 2011 på institutionen för svenska språket.

OM KURSEN

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig kunskaper om teorier, metoder och resurser inom datamaskinell lexikologi.


SCHEMA

 

Datum

Tid

Innehåll

Lärare

1

2010-12-01

14.00-15.00

Introduktion

SJK

2

2010-12-01

16.00-17.30

Computational lexicography, Sketch Engine and word sketches

AK

3

2010-12-02

10.15-12.00

CLT-seminarium “Research on theories on corpora comparisons, statistics, frequencies, lexicography and SketchEngine”

AK

4

2010-12-06

13.15-15.00

Samtida lexikografiskt arbete på Lexikaliska institutet.

ES

5

2010-12-13

10.15-12.00

Översikt över elektroniska lexikon.

MT

6

2010-12-13

13.15-15.00

Översikt över lexikaliska resurser.
Framenet++, (uppg. 1 ”frames”)

MT

7

2011-01-17

10.15-12.00

Muntlig presentation (med ppt)  av 1-2 lexikon + tillhörande art. Presentation av idé för kursuppg.

SJK

  2010-01-18 13.15-15.00 Genomgång av hur man skapar wordsketches i Sketch Engine. (uppg. 2 "word sketches") DK, ES, MF, MT, SJK

8

2011-01-24

10.15-12.00

SALDO: ett svenskt maskinläsbart associationslexikon

MF

 

2011-01-24

 

Inlämningsuppgift 1: Beskrivning och implementering av frames.

Skickas som pdf till SJK.

9

Flyttad till 2011-02-21

10.15-12.00

Extrahering av lexikaliska semantiska relationer från korpusar.

DK

 

2010-02-10

 

Inlämningsuppgift 2: Beskrivning och implementering av wordsketches.

Skickas som pdf till SJK.

10

2011-02-21

10.15-12.00

Extrahering av lexikaliska semantiska relationer från korpusar. (DK) Datamaskinella metoder för att skapa lexikon. (SJK)

DK, SJK

 

2011-03-07

 

Inlämning av skriftlig del av kursuppsats

Skickas som pdf till SJK.

 11

2011-03-14

10.15-12.00

Muntlig presentation (med ppt) av kursuppsats.

SJK

Lärarnyckel:
AK = Adam Kilgarriff
DK = Dimitris Kokkinakis
ES = Emma Sköldberg
MF = Markus Forsberg
MT = Maria Toporowska Gronostaj
SJK = Sofie Johansson Kokkinakis


LITTERATUR

Tillfälle

Litteratur

Alla

Kursbok
* B. T. Sue Atkins, Michael Rundell, The Oxford Guide to Practical Lexicography, 2008, Oxford University Press, USA
ISBN10:       0199277710
(Finns att köpa för 338 kr på adlibris.com) Kan ev. kopieras.

2 (AK)

* Hanks, Patrick, 2009 ‘The Linguistic Double Helix: Norms and Exploitations’. In: After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing (Festschrift for Karel Pala) Brno, Czech Republic : Masaryk University. pp. 63-80.

* Kilgarriff, Adam, 1997, I don't believe in word senses, Computers and the Humanities 31: 91-113.
(Reprinted in Practical Lexicography: a Reader. Fontenelle, editor. Oxford University Press. 2008.
Reprinted in Polysemy: Flexible patterns of meaning in language and mind Nerlich, Todd, Herman and Clarke, editors. Walter de Gruyter.  Pp 361-392. To be reprinted in Readings in the Lexicon  Pustejovsky and Wilks, editors. MIT Press. )

3 (AK)

* Kilgarriff, Adam, 2001, Comparing Corpora International Journal of Corpus Linguistics 6 (1): 1-37.
(Reprinted in Corpus Linguistics: Critical Concepts in Linguistics. Teubert and Krishnamurthy, editors. Routledge. 2007.)

4 (ES)

* Sue Atkins and Michel Rundell: the Oxford Guide to Practical lexicography, Kapitel 8, s. 263-316.

5-6 (MT)

* Sue Atkins and Michel Rundell: the Oxford Guide to Practical lexicography, s. 144-149

* Lars Borin, Dana Danélls, Markus Forsberg, Dimitrios Kokkinakis and Maria Toporowska Gronostaj,  2010.  The Past Meets the Present in Swedish FrameNet++. I:  Dykstra, Anne & Tanneke Schoonheim (eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress, Leeuwarden 6-10 July 2010. Ljouwert. S. 269-279. [CD-ROM]
(hämtas från  http://spraakbanken.gu.se/swe/publikationer som rekommenderad, men icke obligatorisk läsning.)

* Maria Toporowska Gronostaj, 2005. Elektroniska ordböcker i Sverige: nutid och framtid, Lexico_nordica. I LexicoNordica, 12-2005 s. 87-107 (hämtas från LI publikationer: http://www.svenska.gu.se/forskning/li/Publikationer/ (se länken under Exempel på publikationer) )

* Josef Ruppenhofer, Michael Ellsworth, Miriam R. L. Petruck, Christopher R. Johnson, Jan Scheffczyk. FrameNet II: Extended Theory and Practice, Printed September 14, 2010, (The book, sid. 1-14, 73-90; hämtas från http://framenet.icsi.berkeley.edu/index.php?option=com_wrapper&Itemid=126)

8 (MF)

* Borin, Lars, Forsberg Markus, Lönngren Lennart, The hunting of the BLARK - SALDO, a freely available lexical database for Swedish language technology
http://spraakbanken.gu.se/personal/lars/pblctns/ash-fs-080605.pdf

* Borin, Lars, Forsberg, Markus, All in the Family: A Comparison of SALDO and WordNet.
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/9836/1/saldo-nodalida09-ws-final.pdf

9 (DK)

* Hearst M.A. (1992). Automatic acquisition of hyponyms from large text corpora. In Proceedings of the 14th International Conference on

* Pearson J. (1998). Terms in Context. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company

10 (SJK)

* Sue Atkins and Michel Rundell: the Oxford Guide to Practical lexicography, Kapitel 4, s. 97-129. 

 


MANUALER/FILER


LÄNKAR


KONTAKT

Frågor om hemsidan eller generella kursfrågor, kontakta Sofie.

Frågor relaterade till olika moment i kursen ställs till resp. lärare.