Inkodningsformat


Termnerna är inkodade i ett fast format som innehåller uppgifter om den svenska termen jämte översättning. Översättningen kan uppträda på två ställen: antingen direkt efter uppslagsordet (och då är det en direktöversättning av termen) eller efter den svenska definitionen (och då är det en omskrivning av den svenska definitionen).

Observera att utskriften i ordlistan är ett urval av information i databasen. Vi har bl.a. valt att utelämna ordböjningen av det skälet att intresset naturligt nog är fokuserat till översättningen och inte till egenskaper hos det svenska ordet. Däremot har ordförklaringar tagits med eftersom den svenska termens innebörd är en förutsättning för att man skall kunna bedöma översättningen.

Inkodningsformatet har följande indelning: svenska term, definition, definitionstillägg (även sakupplysning), betydelsekommentar, ämnesområde, källa (svensk definition), källa (översättning), ordklass, böjning, uttal, grammatisk kommentar, meningskontext, morfologisk kontext (sammansättning), generell kommentar. de flesta av dessa kategorier kan åtföljas av kommentarer på målspråket.

Uppdaterad 23 augusti 1995 av Yvonne Cederholm