title>TERMIN Insamling Insamling av samhällstermer


Det måste understrykas att det är fråga om en insamling av termer med översättning, inte en systematisk presentation av ett visst termområde. Kompletteringar av termer och översättningar har skett vid behov, men det rör sig alltså inte om nyöversättnng i stor skala, ett arbete som vore otänkbart med tanke på verksamhetens budget.

En sådan strategi leder naturligt nog till en varierande uppsättning termer i olika språk, både till antal och inriktning. De luckor som uppstår på detta sättet kommer att fyllas i allt efter resurser.

Det finns få lättillgängliga källor att ösa ur när det gäller samhällstermer. Den svenska förklaringen har hämtats från källor som Samhällsguiden, fackordböcker i olika ämnen, encyklopedier. I vissa fall har vi fått komplettera skriftliga källor med intervjuer av de myndigheter som har förstahandskännedom om termerna. Översättningen är naturligt nog betydligt svårare att direkt överta från andra källor. I vissa fall har den hämtats från publikationer som Tolkordlistan, i andra fall från översättarens egna kortlådorUppdaterad 15 augusti 1995 av Yvonne Cederholm