Invandrarspråk


Med invandrarspråk avses i princip alla språk som talas av större grupper invandrare i Sverige. I praktiken ges lägre prioritet åt de nordiska grannspråken (danska och norska) trots att antalet invandrare är stort, åt de västeuropeiska språken (som normalt är väl tillgodosedda med lexikologiska hjälpmedel) och åt finskan (som redan är tillgodosedd genom det terminologiska arbetet i Sverigefinska språknämnden). Prioritering av målspråk för översättning av samhällsorden görs av ledeningsgruppen på grundval av erfarenheter från Statens invandrarverk och dess översättarverksamhet. Olika argument vägs samman: tillgången till översatta termer på språket ifråga, språkgruppens storlek i Sverige m.m.

Uppdaterad 15 augusti 1995 av Yvonne Cederholm