title>TERMIN Normering Normering av samhällstermer


TERMIN-verksamheten bygger inte på normering i den bemärkelsen att de översatta termerna är officiellt godkända för bruk. I stället uppges vilken översättare och vilket organ som använder ordet. Finns konkurrerande termer så får läsaren utifrån de olika angivna källorna och deras auktoritet dra egna slutsatser.

Uppdaterad 15 augusti 1995 av Yvonne Cederholm