Samhällstermer översatta till serbokroatiska


Samhällstermer översatta till serbokroatiska är den andra i raden av planerade ordlistor med samhällsterminologi. Den innehåller närmare 3 000 termer från skilda samhällsområden. Urvalet har styrts av det aktuella behovet hos den översättare som är uppgiftslämnare och är inte frukten av en beställning av ett visst förråd av samhällstermer. Detta arbetssätt ligger i projektets natur - det gäller att med små medel samla in översatta samhällstermer med angivande av källan.

Samhällstermerna i denna ordlista är översatta av Mile Banovic. Granskning och komplettering har gjorts av Kay Risberg, Statens invandrarverk.

De svenska förklaringarna kommer från TERMIN-databasen vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. De termer som är nya för ordlistan har förklarats av Wojciech Niwinski på uppdrag av institutionen. Förklaringarna har granskats av Svenska språknämnden (Claes Garlén). Slutgranskningen av termordlistan har gjorts av Martin Gellerstam och Maud Gistedt.

TERMIN-materialet har lagts upp i databasform av Yvonne Cederholm vid Institutionen för svenska språket. Materiet finns också tillgängligt i bokform. Intresserade kan kontakta Martin Gellerstam, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 412 98 Göteborg, tfn 031-773 45 44.Uppdaterad 15 augusti 1995 av Yvonne Cederholm