Samhällstermer översatta till turkiska


Samhällstermer översatta till turkiska är den tredje i raden av planerade ordlistor med samhällsterminologi. Den innehåller närmare 1 400 termer från skilda samhällsområden. Ordförrådet är hämtat från den översättare som är uppgiftslämnare och är inte frukten av en beställning av ett visst förråd av samhällstermer. Detta arbetssätt ligger i projektets natur - det gäller att med små medel samla in översatta samhällstermer med angivande av källan.

Samhällstermerna i denna ordlista är översatta av Durusoy Yazan. Inför utgivning av ordlistan har översättningen granskats och kompletterats av Nedim Önener. Manuskriptet till ordlistan har slutkontrollerats av Kay Risberg, Språksektionen, Statens invandrarverk.

De svenska förklaringarna kommer från TERMIN-databasen vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Förklaringen till nya ord som auktualiserats i Samhällstermer översatta till turkiska har utarbetats av Maud Gistedt som också har genomfört slutkontrollen av det svenska underlaget till ordlistan.

TERMIN-materialet har lagrats i databasform av Yvonne Cederholm vid Institutionen för svenska språket, som också givit ordlistan slutgiltig typografisk form. Ordlistan finns också tillgänglig i bokform. För ytterligare information kan intresserade användare kan kontakta Yvonne Cederholm (031-773 47 52) eller Martin Gellerstam (031-773 45 44).Uppdaterad 15 augusti 1995 av Yvonne Cederholm