TERMIN-projektet


Svenska språknämnden har sedan 1984 Utbildningsdepartementets uppdrag att samordna insamlingen av s.k. samhällstermer på invandrarspråk.

För verksamheten ansvarar en ledningsgrupp med representanter för Svenska språknämnden (Claes Garlén, ordförande), Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet (Martin Gellerstam) , Statens invandrarverk, Språksektionen (Kay Risberg) och Tolk- och översättarinstitutet (Helge Niska). Verksamheten går under namnet TERMIN-projektet (samhällsTERMinologi på INvandrarspråk).


Projektgrupp vid Inst. för svenska språket, Göteborgs universitet: Martin Gellerstam (projektledare), Yvonne Cederholm, Maud GistedtUppdaterad 15 augusti 1995 av Yvonne Cederholm