Om SAOLhist
Välkommen till SAOLhist

Databasen innehåller ett antal utgåvor av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket
samt Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin (1850–1853).

Markera de böcker du vill söka i

Avmarkera alla

För att titta i en enskild bok: klicka på boknamnet.
För avancerad sökning i en eller flera böcker: kryssa för de utgåvor du är intresserad av och tryck på Gå till söksidan.

Läs mer om SAOL
(nedladdning 9MB startas automatiskt):

Hemsidan vidareutvecklas kontinuerligt och materialet är endast delvis korrekturläst,
störande fel får gärna rapporteras och kommer att rättas löpande.

För synpunkter och felrapporter, klicka här.

SAOLhist-projektet har finansierats av Svenska Akademien och Göteborgs universitet.
Systemdesign och innehåll: Lexikaliska institutet i samarbete med Språkbanken och Projekt Runeberg
Licens CC-BY gäller för sökgränssnitt och index