Om SAOLhist
Välkommen till SAOLhist

SAOLhist-databasen innehåller material från utgåvorna 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket samt ur Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin (1850–1853).

Hemsidan vidareutvecklas kontinuerligt och materialet är endast delvis korrekturläst, störande fel får gärna rapporteras och kommer att rättas löpande.

Välj vilka böcker du vill söka i:

Om du endast är intresserad av att titta i en enskild bok, klicka på boknamnet för direktaccess.
För att söka i en eller flera böcker, kryssa för de utgåvor du är intresserad av och tryck på knappen Gå till söksidan.
Läs mer om SAOL
(nedladdning 9Mb startas automatiskt):

För synpunkter och felrapporter, klicka här.

SAOLhist-projektet har finansierats av Svenska Akademien och Göteborgs universitet.
Systemdesign och innehåll: Lexikaliska institutet i samarbete med Språkbanken och Projekt Runeberg
Licens CC-BY gäller för sökgränssnitt och index