GÖTEBORGS UNIVERSITET
Institutionen för svenska språket 
 

Karin Friberg
doktorand i språkvetenskaplig databehandling

 
 
 
 

Mina intresseområden är
Informationssöking
Sammansättningar och
Morfologi.

Avhandlingen heter än så länge

Swedish Medical Compounds
in Domain Specific Information Retrieval

Publikationer
Sjuka uppslag, MISS nr. 56, Göteborgs Universitet, 2006
Query Expansion Using Domain Information in Compounds, NAACL-HLT Doctoral Consortium, 2007
Decomposing Swedish Compounds Using Memory-Based Learning, Nodalida Student Session 2007
Presentation in English
CV
Undervisning


Bilder från Island

Institutionen för svenska språket
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG

Besöksadress: Renströmsgatan 6, rum F228

Telefon: 031 - 786 45 49

E-postadress: karin punkt friberg snabela svenska punkt gu punkt se