TERMIN
Samhällstermer på invandrarspråk
Svenska språknämnden Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Statens invandrarverk


SPRÅK:
(* = trunkering)Uppdaterad 5 dec 2005. Skicka gärna förslag om ändringar eller rättningar till Språkbanken